"ประสาน" ยัน "นายกฯ-ประวิตร" ลงนาม-ตอบคำถามกมธ.ปปช.ครบแล้ว

20 พ.ย. 2562 เวลา 3:51 น.

ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำส่งเอกสารคำแถลงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรของ “ประยุทธ์-ประวิตร” ต่อ กมธ. ป.ป.ช. พร้อมยืนยัน คำชี้แจงครบถ้วนชัดเจน ชี้ กมธ.ระวังใช้ พ.ร.บ.ออกคำสั่งเรียก ระบุ ต้องจบได้แล้ว

วันที่ 20 พ.ย. 2562 นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำส่งเอกสารคำแถลงข้อเท็จจริงแบบลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ 16 ข้อ พล.อ.ประวิตร ตอบข้อซักถาม 15 ข้อ โดยยืนยันว่า เป็นคำชี้แจงที่น่าจะชัดเจน และตอบคำถามของกรรมาธิการได้ครบถ้วน

นายประสาน กล่าวอีกว่า ล่าสุดคณะกรรมาธิการใช้อำนาจเรียกตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมาธิการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีเจตนาไม่สุจริต คณะกรรมาธิการฯอาจได้รับโทษ ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติได้ ซึ่งโทษหนักกว่าผู้ชี้แจง

ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงต้องระมัดระวัง ย้ำว่า ไม่ใช่การข่มขู่ พร้อมมองว่า เหตุผลในการเรียกของคณะกรรมาธิการฯไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่อย่างใด จึงไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ยืนยันว่า ทุกครั้งที่ตนมายื่นคำชี้แจงนั้น ไม่ใช่การเลื่อนการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองคนไม่มีเจตนาไม่มาชี้แจง แต่ไม่ได้มาเนื่องจากติดภารกิจ ซึ่งควรจะจบได้แล้ว โดยขณะนี้กำลังพิจารณาว่า เจตนาของคณะกรรมาธิการสุจริตหรือไม่ เพราะหากไม่สุจริตก็จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นำส่งเอกสารคำแถลงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรของ “ประยุทธ์-ประวิตร” ต่อ กมธ. ป.ป.ช. พร้อมยืนยัน คำชี้แจงครบถ้วนชัดเจน ชี้ กมธ.ระวังใช้ พ.ร.บ.ออกคำสั่งเรียก ระบุ ต้องจบได้แล้ว ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นำส่งเอกสารคำแถลงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรของ “ประยุทธ์-ประวิตร” ต่อ กมธ. ป.ป.ช. พร้อมยืนยัน คำชี้แจงครบถ้วนชัดเจน ชี้ กมธ.ระวังใช้ พ.ร.บ.ออกคำสั่งเรียก ระบุ ต้องจบได้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด