ธนาธร จะเป็นอย่างไรบ้าง ? หลังศาล รธน. วินิจฉัย คดีถือหุ้นสื่อ

20 พ.ย. 2562 เวลา 6:46 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 20 พ.ย. 62 คณะตุลาการศาล รธน. มีกำหนดนัดประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาและลงมติในคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม่

โดยแนวทางคำวินิจฉัย อาจปรากฏได้สองแนวทาง คือ ไม่มีความผิดตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้อง กับอีกทางคือ มีความผิดจริงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้องเข้ามา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่งจากกรณีที่ผลของคำวินิจฉัยอาจปรากฏได้สองทางนั้น ทำให้เมื่อเทียบดูกับกฎหมายต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่าอาจเกิดผลที่ตามมาจากคำวินิจฉัยได้ ดังนี้

1.วินิจฉัยว่าไม่มีความผิด ซึ่งหากการวินิจฉัยออกมาดังนี้ ผลที่ตามมาคือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้ทันที นั่นคือสามารถเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปราย ร่วมประชุม ได้ตามปกติ

2.วินิจฉัยว่ามีความผิด กรณีนี้จะส่งผลให้ ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. โดยสมบูรณ์ รวมถึงอาจมีโทษตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 ความผิดฐาน ทราบว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติ แต่ยังให้พรรครับรองส่งลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

มีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท รวมถึงอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี ตามแต่คำวินิจฉัยจะระบุ

นอกจากนี้ ยังอาจมีโทษตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 120 ความผิดหัวหน้าพรรครับรองผู้สมัครเป็นเท็จ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 5 ปี

อย่างไรก็ตามแนวทางที่กล่าวมานั้น เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับนายธนาธร เพียงลำพัง ไม่ได้มีผลต่อการยุบพรรคการเมืองแต่อย่างใด

 

ที่มา ดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า