“สมชัย” ยันชัด เงินกู้ ไม่ใช่รายได้ ชี้เป็นวิธีระดมทุนให้ทันการเลือกตั้ง

17 ก.พ. 2563 เวลา 9:39 น.

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยัน เงินกู้คือเงินกู้ เป็นหนี้สิน ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใด ชี้ ต้องใช้เป็นแหล่งของเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้ง ตราบใดที่ไม่สามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ให้ทันกับสถานการณ์การเลือกตั้ง

วันนี้ (17 ก.พ. 63) - ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย จัดเวที ฬ.จุฬา นิติมิติ เรื่อง “เงินกับพรรคการเมือง : อิสระ VS การตรวจสอบ”

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาด้วยกัยหลายคน อาทิ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ , รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายสมชัย กล่าวถึงกรณีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ว่า เงินกู้ ไม่ใช่เงินบริจาค เนื่องจากการบริจาค คือการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการกำหนดด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11 ธันวาคม 62 กกต. มีมติให้มีการดำเนินคดีใน ม.66 นั่นแปลว่า กกต. อาจเชื่อว่า เงินกู้ เป็นเงินบริจาค และเมื่อให้เงินกู้ถึง 191 ล้านบาท หมายความว่าเป็นการบริจาเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือเกิน 10 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นความผิดที่ต้องดำเนินคดีอาญาและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค

อีกทั้ง พรป.พรรคการเมืองเดิม 2550 เงินกู้อยู่ในรายการรายได้อื่น แต่เมื่อมี พรป.พรรคการเมืองใหม่ 2560 ไม่มีรานการ รายได้อื่น ในหมวดรายได้ ดังนั้น เงินกู้ คือรายได้ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณี กกต. มีมติให้มีการดำเนินคดีในมาตรา 62 และ 72 นั่นแปลว่า กกต. อาจเชื่อว่า เงินกู้ เป็นเงินรายได้ และเมื่อเป็นรายได้ที่ไม่มีการระบุใน ม.62 ถือเป็นความผิดที่ต้องดำเนินคดีอาญาและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหการพรรค

โดยในตอนท้ายนายสมชัย ได้ทำการสรุปเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้าร่วมการเสวนาว่า เงินกู้คือเงินกู้ เป็นหนี้สิน ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใด และยังเป็นรายการที่พรรคการเมืองจำนวนมาก ต้องใช้เป็นแหล่งของเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้ง ตราบใดที่ไม่สามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ให้ทันกับสถานการณ์การเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด