Breaking การเมือง

นายกฯ เร่งเเก้ปัญหาการบิน เชื่อ “ม.ค.61” ปลดล็อกธงเเดง 

 

วันที่ 30 มิ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า "สิ่งที่ผมอยากให้ “คนไทย” ได้รับรู้และตรึกตรอง ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 ก็ตาม เราต่างก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด และอย่างไรนั้น เราอาจไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เพราะต้องขึ้นอยู่ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ หลายอย่าง  

ซึ่งเราจะต้องเป็น “ผู้เลือก” ที่จะทำ ที่จะเป็นให้ได้เพื่อประโยชน์และความสุขของแต่ละคนนั่นเอง สำหรับในภาพรวมของประเทศแล้ว วันนี้ประเทศไทยมาถึง “จุดเปลี่ยน” ในหลายมิติ โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  

ภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัต อาทิ การเปลี่ยน แปลงผู้นำและนโยบายของประเทศมหาอำนาจดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก, เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติโดยรวม และวิถีชีวิตของทุกคน รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้ หากเราไม่ปรับตัว ย่อมจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น… 

การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งหากละเลย ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเหมือนในอดีต ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพ ลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ รวมทั้งสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่มีมูลค่ามหาศาล  

ภายหลังการเอาจริงเอาจังในแก้ปัญหาของรัฐบาลและ คสช.ปัจจุบันมี 6 สายการบินที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และได้ใบรับรองแล้ว ครอบคลุมเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมกัน ราวร้อยละ 80 จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทยทั้งหมด ภายในเดือนกันยายนปีนี้ คาดว่าจะได้ใบรับรองเพิ่มเป็น 12 สายการบิน  

ส่วนที่เหลือ ก็จะตรวจสอบมาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในมกราคมปีหน้า ซึ่งตรงนี้ จะเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการที่จะขอ “ปลดล็อกธงแดง” จาก ICAO  แต่ที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ รัฐบาลนี้คำนึงว่าทุกชีวิตมีค่า ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด ในขณะที่เราก็ไม่อาจจะปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนั้นมีความจำเป็นเช่นกัน"