"บิ๊กตู่" สั่งเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ระยะที่3 หากระบาดในประเทศ

20 ก.พ. 2563 เวลา 8:48 น.

นายกรัฐมนตรี พอใจการเฝ้าระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในทุกระดับ สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่3 หากมีการระบาดในประเทศ

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ว่า

วันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมการ คือ เรื่องการแพร่กระจายและการแพร่ระบาดจากหลายประเทศ ยังคงมีอยู่ในระยะที่ 1 ส่วนไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 คือ สามารถควบคุมได้มากพอสมควร ขณะที่ประเทศอื่น มีการแพร่กระจายมากขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่กระจาย กับคนที่เคลื่อนย้ายไปมา โดยเฉพาะจากประเทศต้นทางซึ่งขณะนี้ไทยทำได้ดีแล้ว

“อยากให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่ 3 หากมีการแพร่ระบาดภายในประเทศขึ้นมา โดยขอทราบมาตรการการเตรียมการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติได้ทันที ดังนั้น ในการประชุมวันนี้ขอให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อ เพราะต้องการทราบความก้าวหน้าในมิติเชิงรุกต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี พอใจการเฝ้าระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในทุกระดับ สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่3 หากมีการระบาดในประเทศ นายกรัฐมนตรี พอใจการเฝ้าระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในทุกระดับ สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่3 หากมีการระบาดในประเทศ นายกรัฐมนตรี พอใจการเฝ้าระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในทุกระดับ สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่3 หากมีการระบาดในประเทศ