มาเต็ม! องค์การนักศึกษา มธ. ร่อนจม.ขอเปลี่ยนชื่อจุดพักขยะ-ห้องน้ำ เป็น "ห้องอนาวิล"

26 ก.พ. 2563 เวลา 9:14 น.

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนชื่อจุดพักขยะ-ห้องน้ำ เป็น "ห้องอนาวิล" ฉะเป็นเครื่องเตือนใจความอัปยศ

เพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่หนังสือ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ ว่า

เรื่อง ขอเปลี่ยนป้ายชื่อจุดพักขยะ และ ห้องสุขา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์

จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านต้องย้ายสังกัดจากพรรคอนาคตใหม่ไปสู่พรรคอื่น ซึ่งสมาชิกสภาฯที่เดิมอยู่ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ส่วนใหญ่เลือกที่จะย้ายไปสู่พรรคที่มีเจตจำนงและอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงเดิม แต่มีสมาชิกสภาฯ บางท่านที่เลือกย้ายสังกัดโดยไม่สนใจและใส่ใจในเจตจำนงค์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของคะแนนเสียงที่ทำให้ได้เข้าไปเฉิดฉายในรัฐสภา

ในการนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นตัวแทนและกระบอกเสียงของนักศึกษาโดยเฉพาะ ในกรณีนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เลือกตั้งใน เขตเลือกตั้งปทุมธานี เขต ๓ มีความประสงค์ที่จะความอนุเคราะห์เปลี่ยนป้ายชื่อจุดพักขยะบริเวณหน้าอาคารเคียงโดม ๖ เป็น “จุดพักอนาวิล” และห้องสุขา เป็น “ห้องอนาวิล” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในความอัปยศครั้งนี้ และเพื่อเป็นการส่งข้อความว่า “เราจะไม่เลือกคุณอีก คุณก็เหมือนส.ส. ใช้แล้วทิ้ง เป็นได้แค่ครั้งเดียว และอย่าหวังว่าจะได้รับโอกาสนี้อีก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

นายภูผา ภูวดลอานนท์

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด