สภาวุ่น! ฝ่ายค้านใช้สิทธิวอล์คเอาท์ ปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นัดลงมติรุ่งเช้า

27 ก.พ. 2563 เวลา 18:45 น.

ฝ่ายรัฐบาล เสนอปิดอภิปราย หลังฝ่ายค้านขอต่อเวลา สุดท้ายฝ่านค้านวอคเอาท์ห้องประชุม ไม่อภิปรายสรุป ลงมติปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้วยคะแนน 251 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 2 "ศุภชัย" สั่งปิดประชุมนัดลงมติพรุ่งนี้ 9.30 น.

หลังจากที่ได้อภิปรายกันมาอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้อภิปรายเสร็จสิ้นลงแล้ว ในวันที่ 27 ก.พ. 63 เมื่อเวลาประมาณ 19.10 น. ที่ผ่านมา หลังจากมีการอภิปรายมาตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 63 รวมเวลา 4 วัน และจะมีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คนหรือไม่ ในวันรุ่งเช้า วันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 9.30 น.

ฝ่ายรัฐบาล เสนอปิดอภิปราย  หลังฝ่ายค้านขอต่อเวลา สุดท้ายฝ่านค้านวอคเอาท์ห้องประชุม ไม่อภิปรายสรุป ลงมติปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้วยคะแนน 251 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 2

ทั้งนี้ หลังนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสร็จแล้ว นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ได้ลุกขึ้นกล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายก็ถือว่าการอภิปรายเป็นอันยุติ

ประธานสามารถที่จะปิดอภิปรายได้ และจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับข้อที่ 75 เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมต้องลงมติในเรื่องนั้น แต่ก็มีสิทธิอภิปรายสรุปได้ครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ซึ่งวิปรัฐบาลต้องการให้ผู้อภิปรายสรุปได้ใช้เวลาในการสรุปประเด็นต่างๆของเพื่อนผู้เสนอญัตติได้อย่างเต็มที่และเป็นการปิดท้าย

ฝ่ายรัฐบาล เสนอปิดอภิปราย  หลังฝ่ายค้านขอต่อเวลา สุดท้ายฝ่านค้านวอคเอาท์ห้องประชุม ไม่อภิปรายสรุป ลงมติปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้วยคะแนน 251 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 2

โดยฝ่ายรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้อีก แต่ถ้าผู้อภิปรายไม่ใช้สิทธิในการสรุป ก็ถือเป็นเรื่องของผู้อภิปรายที่ไม่ใช้สิทธิ์เอง กรณีแบบนี้เคยมีในสภามาแล้ว สภาก็นัดลงมติในวันรุ่งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไปนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังพร้อมอภิปรายต่อ พร้อมเสนอชื่อ ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

ฝ่ายรัฐบาล เสนอปิดอภิปราย  หลังฝ่ายค้านขอต่อเวลา สุดท้ายฝ่านค้านวอคเอาท์ห้องประชุม ไม่อภิปรายสรุป ลงมติปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้วยคะแนน 251 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 2

จากนั้น นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นเสนอปิดอภิปราย พร้อมขอผู้รับรอง โดยมีเพื่อนสมาชิกยกมือให้ประธานจึงถามต่อว่า มีสมาชิกเสนอเป็นอื่นหรือไม่ ทำให้นายจุลพันธ์ โต้ว่า ขอให้บันทึกในสภาว่ามีการใช้เสียงข้างมากปิดปากฝ่ายค้าน ในการอภิปรายประธาน จึงกล่าวว่า ถ้าจะเสนออภิปรายต่อก็ให้เสนอ

เพื่อโหวตกัน แต่อย่าใส่ร้ายฝ่ายอื่นตนไม่ยินยอม พร้อมถามกลับปิดปากหรือ 4 วัน 4 คืนแล้ว ตนเป็นกลางมาตลอด แต่ท่านไม่ยอมรับมติวิปเอง

เหตุการณ์ในที่ประชุมเป็นการโต้เถียงกับประธานไปมา ในที่สุดนายจุลพันธ์ ก็เสนอให้อภิปรายต่อ พร้อมขอผู้รับรองประธาน กล่าวว่า เมื่อสมาชิกเสนอมา 2 ฝ่าย ก็จะให้มีการลงมติ จากนั้นขอตรวจสอบองค์ประชุม

ในระหว่างนี้ ฝ่ายค้านกล่าวว่าถ้าประธานไม่ยอมรับฟัง ก็ขออนุญาตออกนอกห้องประชุม ทำให้สมาชิกหลายคนทยอยเดินออกในที่สุดผลการลงมติสรุปว่า จำนวนผู้เข้าประชุม 260 คน / เห็นด้วยที่ให้มีการปิดอภิปราย 251 คน / ไม่เห็นด้วย 0 คน/ งดออกเสียง 7 คน และไม่ลงคะแนนเสียง 2 คน จากนั้นประธานได้ขอให้ฝ่ายค้านใช้สิทธิสรุปญัตติการอภิปราย แต่เมื่อไม่มี ก็ถือว่าการประชุมอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้สิ้นสุดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด