การเมือง

สู้ ‘โควิด-19’ รัฐลุยจัดสรรงบ 1.7 หมื่นล้านช่วยประชาชน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนถึง 17,310 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก้อนแรก 9,002 ล้านบาท จะใช้ในเรื่องของการบริหารงานทางด้านไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับงบประมาณมากที่สุด 5,488 ล้านบาท

 

 

อีกทั้งยังมีงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย 11 โรงงาน ที่กระทรวงพาณิชย์ชดเชยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จำนวน 108 ล้านบาท ส่วนก้อนที่ 2 การจ้างงานเพื่อลดผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,700 ล้านบาท โดยจะจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนวงเงินที่เหลือ 8,308 ล้านบาท จะใช้ในเรื่องของภัยแล้ง

 

 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า จากการที่ ครม. เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนั้น ส่วนตัวมองว่างบกลางที่ ครม. เห็นชอบถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยวงเงินที่อนุมัติครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงเงินงบกลาง 96,000 ล้านบาท ที่มีไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็น ซึ่งวงเงินเฉพาะเรื่องของการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวง พาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้อย่างน้อย 2-3 เดือน

 

 

ติดตามข่าว ล่าสุด “COVID-19”