การเมือง

ครม. สั่งโยกย้ายผู้ว่าราชจังหวัด 3 จังหวัด “เพชรบุรี-ภูเก็ต-ชัยภูมิ

คณะรัฐมนตรี มีมติ แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3จังหวัด ให้ผู้ว่าฯภูเก็ตไปเป็นผู้ว่าฯ เพชรบุรี

วันนี้ (15 เม.ย. 63) – ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้

1. ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

3. ให้นายณรงค์ วุ่นชิ้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทวง และแต่งตั้งให้ดำงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง