เทพไท สงสัย 'บิ๊กตู่' สั่งทำโพลเลิก-ไม่เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถามแพทย์หรือยัง แม้ยอดโควิดลดลง

11 พ.ค. 2563 เวลา 2:57 น.

นายเทพไท เสนพงศ์ ตั้งข้อสงสัย 'บิ๊กตู่' หลังสั่ง กอ.รมน.ทำโพลสำรวจเลิก-ไม่เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ชี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน แม้ยอดโควิดลดลง

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะทำโพล สอบถามความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปหรือไม่ ว่า

ไม่ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าว จะเป็นความจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่กระแสข่าว เพื่อหยั่งเชิง หรือโยนหินถามทางเท่านั้น แต่ส่วนตัวเห็นว่าการตัดสินใจ จะยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่นั้น ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่รอบด้าน และเป็นข้อมูลทางวิชาการ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพราะการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเอากระแสสังคม หรือความพึงพอใจของคนในสังคม มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจไม่ได้

หากนำเอาการตัดสินใจ ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทางข้อเท็จจริง อาจจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติตามมาภายหลังได้ ในเรื่องนี้อยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ในเรื่องป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 จะเป็นการดีที่สุด

เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ดีขึ้นมาได้ในวันนี้ คำปรึกษาจากคณะอาจารย์แพทย์ น่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาครั้งนี้ แต่ถ้านายกรัฐมนตรี จะบริหารวิกฤตไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยผลโพล ก็เป็นเรื่องที่ตนเองไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และถ้าหากเกิดความผิดพลาดใดๆ

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ศบค.จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ตนไม่ติดใจเรื่องการจะคงอยู่ หรือจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ขอให้มีเหตุผลเพียงพอมารองรับการตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้น

ถ้าถามว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอน ไม่มากก็น้อย แต่รัฐบาลต้องชั่งนำ้หนักระหว่างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน กับความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไหนสำคัญกว่ากัน

จึงขอเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยกเลิกแนวความคิดที่จะให้ กอ.รมน.สำรวจความเห็นของประชาชน เพื่อใช้ในตัดสินใจการยกเลิกหรือคงอยู่ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เรื่องนี้เป็นความสำคัญของประเทศ ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ที่ผ่านมารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว จึงอยากให้พิจารณาตัดสินใจด้วยข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลที่เป็นวิทยาศาตร์ หรือข้อมูลทางการแพทย์ มากกว่าการเอาอารมณ์ความรู้สึกของสังคม มาเป็นเครื่องตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ความเป็นความตายของคนในชาติ

ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลกในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสบผลสำเร็จในลำดับต้นๆ ของโลก

จึงขอสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ศบค.ที่มีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ได้ใช้ภาวะผู้นำตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบนข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านว่า จะยกเลิกหรือคงอยู่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด