ซาบซึ้ง นายกฯ ห่วงใย ! สหภาพแรงงานฯ การบินไทย พร้อมให้ความร่วมมือ แผนฟื้นฟู

14 พ.ค. 2563 เวลา 11:53 น.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง ให้ความร่วมมือ แผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซาบซึ้งและขอบคุณนายกฯ ที่ห่วงใย

14 พ.ค. 63 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ให้ความร่วมมือ แผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแผนฟื้นฟูการบินไทย ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมแล้ว

และยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างหลายขั้นตอน เพื่อให้แผนฟื้นฟูแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ถึงจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้

และท่านนายกฯ กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสหภาพฯ และพนักงานด้วย และไม่ประสงค์ให้พนักงานสองหมื่นกว่าคนต้องเดือดร้อน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านนายกฯ ได้แสดงความห่วงใยพวกเราพนักงานการบินไทย และห่วงใยองค์กรของพวกเราซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ

ดังนั้นเพื่อให้แผนฟื้นฟูที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรีบรรลุตามวัตถุประสงค์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และพนักงานการบินไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับท่านนายกฯ เพราะสหภาพฯ เชื่อมั่นว่าท่านนายกฯในฐานะผู้นำประเทศจะสามารถแก้ปัญหาให้การบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

จึงเรียนมาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณท่านนายกฯล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยความจริงใจ

ซาบซึ้ง นายกฯ ห่วงใย ! สหภาพแรงงานฯ การบินไทย พร้อมให้ความร่วมมือ แผนฟื้นฟู

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด