'วิชัย' กลับมานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยผลสอบชี้บกพร่องบางส่วน ไม่ถึงขั้นผิดวินัย

19 พ.ค. 2563 เวลา 10:53 น.

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งให้นายวิชัย กลับคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน เผย ผลสอบชี้บกพร่องบางส่วน ไม่ถึงขั้นผิดวินัย

กักตุนหน้ากากอนามัย จากกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2563 ให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรณีการกักตุน และจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งให้นายวิชัย กลับคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ตามปกติ

ซึ่งวันนี้ นายวิชัย เปิดเผยว่า ตนเองได้กลับเข้ารายงานตัวต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าปฎิบัติหน้าที่เป็นวันแรก แต่ขออนุญาต ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรไปมากกว่านี้

ทั้งนี้ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 136/253 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฎิบัติราชการกรมการค้าภายใน ระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน  ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ เนื่องจากมีประเด็นทางสังคม เกี่ยวกับการกักตุน และจำหน่ายหน้ากากอนามัย

กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 320/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยผลการสืบสวนระบุว่า การบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน เป็นการดำเนินการภายใต้วิสัย และพฤติการณ์ ที่จะกระทำได้ ในช่วงเวลาและสถานการณ์ ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย

นอกจากนี้ ในหนังสือระบุด้วยว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริการราชการ และการบริการจัดการภายใน ของกรมการค้าภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ อาศัยอำนาจความตามความในมาตรา 11 (1) (2) (3) (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนากยกรัฐมนตรีที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กลับไปปฎิบัติราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พ.ค.2563 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่าผลการสอบสวนทางวินัยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีคำสั่งให้นายวิชัย มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในการกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ชั่วคราว ขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผลสอบไม่ถึงกับผิดวินัย แต่มีข้อบกพร่องการแก้ไขปัญหา เพราะการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องใหม่ ไม่รู้ว่าจะจัดการกันอย่างไร อีกทั้งยังต้องประสานกับกระทรวงอื่นๆ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นความผิด ซึ่งนายกฯได้ลงนามให้นายวิชัยกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม

การให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมนั้นก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ไว้ด้วย ในการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้ดำเนินการตามห้วงงาน ตามแผนงานของ ศบค. ส่วนความผิดอื่นหากมีใครฟ้องร้องนายวิชัย ดำเนินการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด