เทพไท เสนอเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เดือนละ 1,500 บาท ชี้เป็นด่านหน้าช่วยสกัดโควิด 19

22 พ.ค. 2563 เวลา 3:35 น.

เทพไท เสนอรัฐบาล ปูนบำเหน็จให้ อสม.เดือนละ 1,500 บาท ชี้ช่วยสกัดโควิด 19 สำเร็จในพื้นที่ชนบท

อสม.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ว่า ถ้าดูสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากรายงานของ ศบค.จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำสิบ หรือจำนวนเลขตัวเดียวเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่27เมษายน เป็นต้นมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด มีผู้ติดเชื้อลดลง จนในหลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อเลยมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว จากผลของการติดเชื้อลดลงในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น

ต้องยอมรับว่า นอกจากการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในต่างจังหวัด ที่มีความตื่นตัว ตื่นรู้ รู้จักวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังมีองค์กรสำคัญที่เป็นด่านแรกในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชนบท คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เสียสละ มีความเข้มแข็ง และเอาจริงเอาจัง ทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล กักตัวกลุ่มเสี่ยง และการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่การตั้งด่านคัดกรองภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน การตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศพ,ตลาดนัด หรือกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชนบท

ซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ นอกเหนือจากกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนกลางแล้ว กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ในชนบทนั้น

รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจด้วยการเพิ่มค่าตอบแทน ต่อยอดจากสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ริเริ่มให้มีค่าตอบแทน อสม.คนละ 600 บาทต่อเดือน จนถึงปัจจุบันมีค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น

จึงขอเสนอต่อรัฐบาลว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว รัฐบาลควรจะปูนบำเหน็จ หรือปรับค่าตอบแทนให้กับ อสม.เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และไม่เป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลแต่อย่างใด

ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุง หรือยกระดับระบบการสาธารณสุขในชนบทให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงขอเสนอให้รัฐบาลปรับปรุง รพ.สต.ให้เป็นโรงพยาบาลขั้นปฐมภูมิอย่างเต็มรูปแบบ โดยจัดให้มีนายแพทย์ประจำ รพ.สต.จำนวน 1 คนเป็นอย่างน้อย และกำหนดค่าตอบแทนให้ อสม.คนละ 1,500 บาทต่อเดือนให้เร็วที่สุด

https://youtu.be/7LtD2TQ9_qY

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด