การเมือง

“สังศิต” ยัน ใน 60 วันได้คนดีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองแน่

“สังศิต” ยัน ใน 60 วันได้คนดีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองแน่ แนะรัฐบาลต้องฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เตรียมนำ กมธ. เหลื่อมล้ำ ลงพื้นที่ตลาดเก่าราชบุรี หลังผู้ค้าร้องเรียนโดนสั่งห้ามขายของ

วันนี้ (25 พ.ค. 63) – รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า หรือ กมธ.เหลื่อมล้ำ ของ ส.ว. รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการตลาดเก่าจังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ค้าขาย กระทบ 400 ครอบครัวทำให้ขาดรายได้

ทั้งนี้ รศ.สังศิต กล่าวว่า มีความไม่สบายใจที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น โดยจะประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ว่า กมธ. จะลงพื้นที่ในวันศุกร์นี้ เพื่อหาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี เบื้องต้นทราบว่าตลาดแห่งนี้ไม่ได้ขายในถนนสายรองติดกับแม่น้ำและขายเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์-วันอาทิตย์ตั้งแต่ 17-​22 นาฬิกา ซึ่งไม่กระทบกับการจราจร โดยมองว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการมากที่สุดคือ การรื้อฟื้นเศรษฐกิจระดับฐานรากซึ่งกลุ่มผู้ค้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสค้าขาย ทำให้กระทบเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ค้าและกระทบการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจด้วย

นอกจากนี้ รศ.สังศิต ยังกล่าวถึงการประชุม ส.ว. วันนี้ ที่มีการตั้ง กมธ. 2 คณะ คณะละ 15 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมีกำหนดเวลาดำเนินการ 60 วัน ซึ่งรองศาสตราจารย์สังศิต อยู่ใน กมธ.ตรวจคุณสมบัติตุลาการศาลปกครองด้วยว่า กรอบเวลา 60 วันเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงาน โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กมธ.จะหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมไปดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาบุคคลที่มี “ความดี” เป็นอันดับแรก ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถเป็นคุณสมบัติข้อถัดมา เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้และมีองค์กรอิสระที่มีความอิสระจากภาครัฐอย่างแท้จริง