การเมือง

“แรมโบ้”วอนฝ่ายค้านเข้าใจนายกฯ นำเงินมาพัฒนาประเทศ ยัน ใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใส

แรมโบ้อีสาน วอนฝ่ายค้านเข้าใจนายกฯ นำเงินมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้กับประเทศ ยืนยันใช้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ขัดหลักประชาธิปไตยและกฎหมายอื่นๆ พร้อมตั้งฉายานายกฯ “จอมโอนแห่งยุค” นั้น

หมอชลน่าน ต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ประเทศมีปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งนายกฯได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศหลายอย่างแล้ว มีผลงานหลายเรื่องจนเป็นที่ยอมรับจาก คนในประเทศ และนานาประเทศ

ทั้งการเดินหน้าจัดระเบียบสังคม  ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม  มาตรการแก้ไขปัญหาความยากจน และที่สำคัญการลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณในการนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น

และการขอโอนงบประมาณครั้งนี้ ต้องยอมรับว่าประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้มีผลกระทบกับประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว

“ฝ่ายค้านน่าจะเปิดใจเชื่อมั่นในตัวนายกฯ  ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้นายกฯได้อภิปรายถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติ โดยรัฐบาลยืนยันที่จะนํางบประมาณแผ่นดินไปดําเนินการเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ ประชาชน

“ฝากหมอชลน่านเพื่อนรัก คำว่า“จอมโอนแห่งยุค”แต่ถ้าโอนแล้วประเทศชาติประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ประชาชนจะชื่นชมปรบมือให้อย่างแน่นอน

ดีกว่า “จอมโกงแห่งยุค” โกงเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ประเภทนี้ประเทศชาติประชาชนเสียหายย่อยยับ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีแต่เสียงสาปแช่ง ให้ตกนรกนะครับ”หวังว่าหมอชลน่านเพื่อนรักคงเข้าใจดี