การเมือง

ทูตฟินแลนด์ ชม รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19

ออท.ฟินแลนด์ แสดงความชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีที่สร้างเสถียรภาพทางการเมือง และสังคม อีกทั้งประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

วานนี้ (23 มิ.ย. 63) ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Ms. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณ ออท. ฟินแลนด์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-ฟินแลนด์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยทั้งสองประเทศได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมานานถึง 66 ปี ไทยชื่นชมระบบการศึกษาของฟินแลนด์ ขอบคุณความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน และฟินแลนด์ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ออท.ฟินแลนด์ฯ แสดงความชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีที่สร้างเสถียรภาพทางการเมือง และสังคม ชื่นชมที่ไทยมีบทบาทอย่างชัดเจนในการเคารพ และผลักดันความเสมอภาค ในประเด็นเกี่ยวกับ สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน พร้อมชื่นชมการดำเนินมาตรการของรัฐบาลไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ฟินแลนด์ประสงค์ให้ไทยผลักดันการท่องเที่ยวในฟินแลนด์ภายหลังจากเปิดประเทศ

ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม และเห็นพ้องที่จะร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ฟินแลนด์สนับสนุนการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (EU) พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนฟินแลนด์ให้มาลงทุนในโครงการ EEC ในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งไทยรับจะดูแลภาคเอกชนฟินแลนด์อย่างดี รวมทั้งเพิ่มพูนการสนับสนุนไทยในด้านการเกษตร การส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตร และแรงงานภาคการเกษตรด้วย