การเมือง

‘สุวัจน์’ มั่นใจ ‘บิ๊กป้อม’ สร้างพลังประชารัฐให้เข้มแข็งได้

สุวัจน์ แสดงความยินดี บิ๊กป้อม คุมพลังประชารัฐ มั่นใจแก้ได้ทุกปัญหาทั้งเศรษฐกิจ และวิกฤตโควิด

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษา พรรคชาติพัฒนา ได้มีการกล่าวถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ในนามพรรคชาติพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐ ภายใต้การนําของท่านหัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ และผู้บริหารพรรคชุดใหม่ จะสามารถสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับพรรคพลังประชารัฐ ชึ่งเป็นพรรคพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล

รัฐบาลปัจจุบันประกอบด้วย พรรคการเมืองหลายพรรคมากที่สุดที่เคยมีมา และเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส. ของรัฐบาลก็ไม่มากนัก ความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค จึงมีความสําคัญ อย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

 

“ท่านหัวหน้าพรรค พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองที่พรรคร่วมรัฐบาลให้ความเคารพนับถืออยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์ด้านการบริหารที่ผ่านมา ท่านสามารถที่จะประสานการทํางานร่วมกันของทุกพรรคให้เกิดความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สถานะการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลกําลังทํางานอย่าง หนัก ทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดและเศรษฐกิจที่ลุกลามไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก”

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่าเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง การยอมรับ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญให้รัฐบาลภายใต้การนําของ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบความสําเร็จ ในการนําพาประเทศชาติและประชาชนฝ่าวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจไปได้