ปรีดี ดาวฉาย ตัวเต็งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ กับประสบการณ์ทำงาน 35 ปี

17 ก.ค. 2563 เวลา 7:01 น.

เปิดประวัติ "ปรีดี ดาวฉาย" ตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ กับประสบการณ์ทำงาน 35 ปี ในเส้นทางการทำงานสายธนาคาร

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลประยุทธ์ 2/2 ใกล้จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยบิ๊กตู่กล่าวว่า จะมีความชัดเจนเรื่องโฉมหน้า ครม. ใหม่ไม่เกินเดือนหน้า ซึ่งในโผ ครม. ชุดใหม่ปรากฎชื่อ ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) และประธานสมาคมธนาคารไทย ในตำแหน่งว่าที่รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ปรีดี ดาวฉาย คือชื่อของผู้ที่จะมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงวายุภักษ์คนใหม่ แต่ถ้ามีพลิกก็จะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 โดยปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และเป็นประธานสมาคมธนาคาไทย ที่นอกจากจะทำงานเป็นผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนฝั่งการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้กับโครงการของรัฐหลายแห่ง

 

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่

ปรีดี ดาวฉาย เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 ปัจจุบันอายุ 61 ปี โดยเป็นผู้บริหารและอยู่ในคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารกสิกรไทย มีตำแหน่งดังนี้

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลิสซิ่งกสิกร จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคแตอรี แอนด์ อีคลิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

การอบรมและสัมนาการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)

 • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
 • ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
 • Director Certificate Program (DCP)
 • Corporate Governance for capital Market Intermediaries
 • Advance Management Program

 

และนี่คือโฉมหน้าของหนึ่งในตัวละครสำคัญที่จะเข้ามาร่วมนำพาประเทศสู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่กำลังเผชิญกับโควิด 19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด