ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสศช. ปฏิเสธข่าวเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี!

17 ก.ค. 2563 เวลา 9:47 น.

ด่วน! เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ ส่งเอกสารแจ้งถึงสื่ว่า ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขธิการสภาพัฒน์ ปฏิเสธการเข้าร่วมกับคณะรัฐมนตรี แต่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนเบื้องหลัง

เมื่อช่วงเวลา 15.40 น. โดยประมาณของวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่งเอกสารแจ้งถึงสื่อมวลชน โดยมีเนื้อหาระบุว่า "เลขาธิการ สศช. ปฏิเสธข่าวการเข้าร่วม ครม." ภายหลังการเกษียณฯ พร้อมช่วยสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลังแทน

 

ศาตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังความแห่งชาติ เปิดเผยถึงเรื่องที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์และโซเชียล ที่ข่าวระบุว่าได้ตอบรับเข้าร่วมการเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนั้น ไม่เป็นความจริง

โดยเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า "ขณะนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ สศช. ตามปกติ และยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องดูแล, กลั่นกรองโครงการ และแผนงานเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย แต่เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ช่วยและสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลังของท่านนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย"