อนุทิน ยัน ผลักดันกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ เผยกฎหมายคลายล็อก จ่อเข้าสภา

31 ส.ค. 2563 เวลา 5:15 น.

"อนุทิน" ยัน ผลักดันกัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ เผยกฎหมายคลายล็อก จ่อเข้าสภา แจงที่ผ่านมาดำเนินนโยบายล่าช้า เพราะต้องเข้าไปจัดการสถานการณ์โควิด-19

31 ส.ค. 63 ที่ อาคารฟอรั่ม อิมแพก อารีนา เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูกแปรรูปเฮมพ์ (กัญชง) เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการนำพืช 2 ชนิดนี้ไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ภาคเอกชนผู้ผลิตและฝ่ายเกษตรกรได้มีโอกาสพูดคุยกัน

ที่ผ่านมา การดำเนินนโยบายหลายอย่างมีความล่าช้า เพราะต้องเข้าไปจัดการสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางกระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยเพิกเฉย ขณะนี้ กำลังเร่งเดินหน้านโยบายกัญชาและกัญชงให้เป็นรูปธรรม บนหลักการที่ว่าการใช้ประโยชน์นั้นต้องเป็นไปเพื่อการแพทย์ และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ต้องรู้ว่ากัญชาแต่ละต้นปลูกที่ไหน จะไม่ให้มีการนำไปใช้เป็นยาเสพติดเด็ดขาด

พ.ร.บ.กัญชา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ในขั้นตอนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภา หากผ่านทุกขั้นตอน คนไทย จะปลูกกัญชาได้ โดยการปลูกต้องมีความชัดเจนว่านำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนออกใบรับรองความจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วย ส่งผลให้คนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา รวมทั้งเกษตรกรที่ลงนามความร่วมผลิตและสกัดสารสำคัญของกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หากเป็นไปตามนี้ จะปลูกกี่ต้น ก็ย่อมทำได้

ขณะที่น้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม อยู่ระหว่างการหารือกับ สปสช.เพื่อเข้าสู่บัญชียาหลัก ในอนาคตจะเป็นทางเลือกด้านการรักษากับประชาชน อยู่ในสิทธิ์บัตรทอง

ที่ผ่านมา มีงานวิจัยจำนวนมาก ซึ่งยืนยันว่า สารสกัดจากกัญชา และกัญชง มีสารเสพติดน้อยมาก แต่มีสารที่เป็นประโยชน์จำนวนมหาศาล นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ มีตัวแทนจากภาครัฐ สถานศึกษา และเอกชน จำนวนมาก เข้าร่วม พร้อมนำผลงานมาจัดแสดง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี, องค์การเภสัชกรรม, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, บริษัท ก้องเกียรติ เท็กไทล์ จำกัด, บริษัท เฮ็มพ์ไทย จำกัด เป็นต้น