โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. งบปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

07 ต.ค. 2563 เวลา 10:43 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้วงเงินกว่า 3.2 ล้านล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 3,258,962,479,700 บาท โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้นในเอกสาร 195 หน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด