Breaking News : ครม. เคาะเปิดประชุมสภาฯ 26-27 ต.ค. นี้หาทางออกม็อบ

20 ต.ค. 2563 เวลา 6:07 น.

ครม. เคาะเปิดประชุมสภาฯ 26-27 ต.ค. นี้หวังหาทางออกวิกฤติม็อบ และเลื่อนการประชุม ครม. ออกไปวันที่ 28 ต.ค.

Breaking News : ครม. เคาะเปิดประชุมสภาฯ 26-27 ต.ค. นี้หาทางออกม็อบ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในฐานะรัฐมนตรีประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. ทราบถึงผลการประชุมกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล รวมถึงตัวแทนพรรคการเมือง เรื่องการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้มารายงาน ครม. ในกรณีเห็นชอบตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็น และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งหวังลดปัญหาข้อขัดแย้ง

ทั้งนี้ประเด็นที่ ครม. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมรัฐสภามาตรา 165 ซึ่ง ครม. ได้กำหนดวัน และมีมติให้กำหนดข้อเปิดประชุมสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค. นี้โดยเลื่อนการประชุม ครม. ออกไปเป็นวันที่ 28 ต.ค. แทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด