นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.

29 ต.ค. 2563 เวลา 7:34 น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจ โดยมีวาระน่าสนใจ เช่น ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการรับโอนเจ้าหน้าที่ตำวจเข้ารับในบางตำแหน่ง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจ โดยมีวาระน่าสนใจ เช่น ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการรับโอนเจ้าหน้าที่ตำวจเข้ารับในบางตำแหน่ง 

วันนี้ 29 ต.ค.63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 10/2563 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

 

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ พล.ต.ท.ศรายุทธ พูลธัญญะ ขอสำเนารายงนการประชุม ก.ตร. , การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ พ.ต.ท.อุดม สุขประเสริฐ กับพวกรวม 11 ราย , ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ... ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ , การรับโอน พ.ต.อ.ชัยวุฒิ เกียรติก้องกำจาย มารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ , ร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ , การแต่งตั้ง อ.ก.ตร.คณะต่างๆ, เรื่องอื่น ๆ

 

โดย นายกรัฐมนตรี ได้กำชับผู้เข้าร่วมประชุมว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงที่อ่อนไหว ขอให้ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด