นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนกว่า 54 % คิดว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อ

01 พ.ย. 2563 เวลา 3:55 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร" ประชาชนกว่า 54 % คิดว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การชุมนุม ทางการเมือง จะจบอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27–28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ โดยมีผลสำรวจดังต่อไปนี้  

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ จะจบลงเมื่อไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด