เผยผลสำรวจ ประชาชน มีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ?

01 พ.ย. 2563 เวลา 4:49 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ? ประชาชน 41.94 % ระบุ เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ? ประชาชน 41.94 % ระบุ เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล

จากที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความเห็นและช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย สวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่สนใจติดตามการอภิปรายดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 1,035 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ? ประชาชน 41.94 % ระบุ เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ? ประชาชน 41.94 % ระบุ เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนมีความคิดเห็นกับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ อย่างไร ? ประชาชน 41.94 % ระบุ เป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด