รอดไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด บิ๊กตู่ พ้นนายกฯ 2 ธ.ค.นี้

04 พ.ย. 2563 เวลา 7:45 น.

รอดไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากตำแหน่งนายกฯ กรณี พักบ้านทหาร 2 ธ.ค.นี้

รอดไม่รอด!  ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากตำแหน่งนายกฯ กรณี พักบ้านทหาร 2 ธ.ค.นี้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารประชุมพิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา186 วรรคหนึ่ง และมาตรา184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2563) กรณียังอาศัยบ้านพักของข้าราชการทหาร

 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป

รอดไม่รอด!  ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากตำแหน่งนายกฯ กรณี พักบ้านทหาร 2 ธ.ค.นี้