WHO ยกย่องไทยครบเครื่อง เป็นตัวอย่างของโลกในการควบคุมโควิด

14 พ.ย. 2563 เวลา 2:57 น.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกย่องไทยเป็นตัวอย่างของโลกในการควบคุมโควิด แนะนำนานาชาติให้ปฏิบัติตาม

องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกย่องไทยเป็นตัวอย่างของโลกในการควบคุมโควิด แนะนำนานาชาติให้ปฏิบัติตาม

องค์การอนามัยโลก ทวีตข้อความ ที่นายทีโดรส อัดฮานอม กรีเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวกล่าวในพิธีการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 73 #WHA73  โดยได้ชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ให้ความสนับสนุนองค์การอนามัยโลก รวมไปถึงภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนสามารถควบคุมโควิด-19ได้ แม้ยังไม่มีการผลิตวัคซีนออกมา โดยมีข้อความบางส่วนดังนี้

"First of all, I would like to convey my deep appreciation to His Excellency the Prime Minister Prayut Chan-o-cha,for his expression of support for WHO"-
"ก่อนอื่นขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ฯพณฯ พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่แสดงท่าทีสนับสนุน WHO" 

"#Thailand is an excellent example that with a whole-of-government, whole-of-soc"iety, comprehensive approach, this virus can be contained – even without a vaccine
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ที่มีทั้งแนวทางที่ครอบคลุมทั้งรัฐบาลและสังคมทั้งหมด” จนทำให้สามารถจำกัดการระบาดของไวรัสชนิดนี้ได้แม้ไม่มีวัคซีน

"#Thailand’s numbers speak for themselves. Although it was the first country outside #China to report a case of #COVID19, it has reported less than 4000 cases & just 60 deaths, with a population of 70 million & one of the world’s largest & most crowded cities"
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อของไทยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นประเทศแรกนอก # จีน ที่รายงานพบกรณีผู้ติดเชื้อ # COVID19 แต่จนถึงปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่า 4000 รายและเสียชีวิตเพียง 60 ราย แม้จะมีประชากรมากถึง 70 ล้านคน และมีเมืองใหญ่ที่สุดและแออัดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

"This is no accident. Forty years ago, #Thailand made a commitment to investing in its public health infrastructure, and to implementing the International Health Regulations"
“ นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ เมื่อสี่สิบปีก่อน # ประเทศไทยเริ่มต้นในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง และเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกันตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ "

"The country’s network of 1M+ village health volunteers, who are the eyes & ears of the health system in communities, played a critical role in the #COVID19 response.
Thailand has also learned the lessons of the past, including its experience with SARS in 2003"

"เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 1 ล้านคนในประเทศ ซึ่งเป็นหูตาของระบบสุขภาพในชุมชน มีบทบาทสำคัญในการตอบสนอง # COVID19
ไทยยังได้เรียนรู้บทเรียนในอดีตรวมถึงประสบการณ์กับโรคซาร์สในปี 2546 "

"But #Thailand is also learning the lessons of the present, by working with WHO’s country office to conduct an intra-action review, to understand how it can further strengthen its public health defences"
“ แต่ # ประเทศไทยก็กำลังเรียนรู้บทเรียนในปัจจุบัน ด้วยการทำงานร่วมกับสำนักงานในประเทศของ WHO ในการทบทวนปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจว่า จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขได้อย่างไร”

"I urge all countries to follow #Thailand’s lead. No country can say it was well-enough prepared for #COVID19, or that it has no lessons to learn"-
"ผมขอให้ทุกประเทศทำตาม # การนำของประเทศไท ยไม่มีประเทศใดสามารถบอกได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับ # COVID19 ได้อย่างพอเพียงแล้ว หรือไม่มีบทเรียนอะไรให้เรียนรู้เพิ่มเติมอีก" -

องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกย่องไทยเป็นตัวอย่างของโลกในการควบคุมโควิด แนะนำนานาชาติให้ปฏิบัติตาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด