ผลโหวต 7 ญัตติ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

18 พ.ย. 2563 เวลา 6:51 น.

ผลการการพิจารณาและโหวต ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 ทั้ง 7 ญัตติ

ผลการการพิจารณาและโหวต ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 ทั้ง 7 ญัตติ

ผลการพิจารณาและโหวต ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 ทั้ง 7 ญัตติ มีดังต่อไปนี้

ญัตติที่ 1 เป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอแก้ไข มาตรา 256 เปิดทางให้มี ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง กำหนดแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน 120 วัน ผลโหวต ผ่าน

ญัตติที่ 2 เป็นของพรรคร่วมรัฐบาล เสนอแก้ไข มาตรา 256 เปิดทางให้มี ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สัดส่วนมาจากการเลือกตั้ง 150 คน และแต่งตั้ง 50 คน กำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ผลโหวต ผ่าน

ญัตติที่ 3 แก้ไขมาตรา 270 และ มาตรา 271 ตัดอำนาจ ส.ว. ติดตามการปฏิรูป ผลโหวต ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 4 แก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ และแก้ไขมาตรา 159 ปิดทางเลือกนายกฯ คนนอก ผลโหวต ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 5 แก้ไขมาตรา 279 ยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช. ผลโหวต ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 6 แก้ไขระบบเลือกตั้ง โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ผลโหวต ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 7 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ iLaw มีสาระสำคัญอาทิเช่น นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. , ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้ง , ยกเลิกแผนยุทธศาสตรชาติ , ยกเลิกการรับรองอำนาจและการละเว้นความรับผิดของ คสช. ฯลฯ ผลโหวต ไม่ผ่าน

ซึ่งญัตติใดจะผ่านความเห็นชอบของสภา จะต้องได้คะแนน 366  เสียงขึ้นไป และในจำนวนนี้ต้องมีเสียงของ ส.ว. 82 คนขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด