เปิดรายชื่อ "45 กรรมาธิการ" แก้รัฐธรรมนูญ

19 พ.ย. 2563 เวลา 1:53 น.

เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ฝั่ง ส.ส. 30 คน และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน

เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ฝั่ง ส.ส. 30 คน และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน

 รายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ฝั่ง ส.ส. 30 คน แยกเป็นพรรคการเมือง ดังนี้ 

 พรรคเพื่อไทย จำนวน 8 คน ได้แก่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 พลังประชารัฐ จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์  นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. และนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม.

 

 

 พรรคภูมิใจไทย จำนวน 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรังสิกร ธิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคก้าวไกล จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ยังมีนายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

 

 สำหรับ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายจเด็จ อินสว่าง นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ นายดิเรก เจนครองธรรม นายคำนูณ สิทธิสมาน นายถวิล เปลี่ยนสี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม นายสมชาย แสวงการ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายเสรี สุวรรณภานนท์

ผลการการพิจารณาและโหวต ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 ทั้ง 7 ญัตติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด