Breaking News : นายกฯ ออกประกาศคำสั่ง 8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมตาม

03 ม.ค. 2564 เวลา 11:32 น.

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งนายกฯ เช็ค 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจว. เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

นายกฯ ลงนามคำสั่ง 8 ข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามโผที่ ศบค. แจ้งก่อนหน้านี้

กาง 8 มาตรการคุมโควิด-19 ทำอะไรได้ ห้ามอะไรบ้าง เตรียมขอไฟเขียวนายกฯ

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งนายกฯ เช็ค 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจว. เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งนายกฯ เช็ค 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจว. เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งนายกฯ เช็ค 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจว. เริ่ม 6 โมงเช้าพรุ่งนี้