ครม. อนุมัติ 6,387 ล้านบาท จัดหาวัคซีนไวรัสโควิด-19 จำนวน 35 ล้านโดส

02 มี.ค. 2564 เวลา 12:10 น.

ครม. อนุมัติ 6,387 ล้านบาท จัดหาวัคซีนไวรัสโควิด-19 จำนวน 35 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 6,387,285,900 บาท สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายการฉีดให้ประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 

ทั้งนี้ โครงการจัดหาวัคซีนโควิด 19 กับบริษัท AstraZeneca เพิ่มเติมจำนวน 35 ล้านโดส วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,673.67 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าวัคซีนโควิด 19 จำนวน 5,302.50 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 371.17 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 713.61 ล้านบาท สำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โยมีระยะเวลาการดำเนินงานช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 นี้

"สำหรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็นระยะที่ 1 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ล้านโดส ใน 18 จังหวัด และระยะที่ 2 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 จำนวน 61 ล้านโดสในทุกจังหวัด รวมจำนวนวัคซีนที่ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 63 ล้านโดส “การได้รับวัคซีนโควิด 19 จะลดอัตราป่วย การเสียชีวิต รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว” โฆษกรัฐบาลกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด