พัทยา ตรวจเข้มนักท่องเที่ยว เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า

พ่อเมือง ชลบุรี การท่าอากาศยานอู่ตะเภา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวนนงนุชพัทยา และเมืองพัทยา ช็อกข่าว จีนประกาศปิดประเทศ ห้ามบริษัททัวร์ขายผลิตภัณฑ์ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และกิจการท่องเที่ยว ไทยกระทบหนัก สวนนงนุชพัทยา ประกาศ ให้ชาวจังหวัดชลบุรี เมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวไทย ย้อนกลับเที่ยวฟรีเดือนกุมพาพันธ์ เทศกาลวันแห่งความรัก คิวต่อไปรีเทิร์น เมืองระยอง สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย สนามบินอู่ตะเภา ขานรับ ลดค่าธรรมเครื่องบินขึ้น-ลง และลดค่าธรรมเนียมผู้โดยสารเข้า-ออก นาน 1 ปี

1 2 3 4 5 6 158