svasdssvasds

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือกับ สหภาพแรงงานฯ และภาคี มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายสนิท ไซประเสริฐ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) และภาคี สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (วีอาร์ทางหลวง) มูลนิธิร่วมกตัญญู และชมรม 108 คลับ เพื่อนกันมันส์ทุกทริป จัดพิธีปล่อยคาราวานรถภาคี ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เพื่อเดินทางไปส่งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี MEA ร่วมกับ สหภาพแรงงานฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี