svasdssvasds

เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัศวิน สนับสนุนการพัฒนาทักษะกีฬา ให้กับเด็กๆ นักเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดย ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

ดร.วุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ ประธานอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ด ลงนาม MOU พัฒนาฟุตบอล เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

โดยมี นายสุรพล เจริญผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ดร.วุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ ประธานสโมสรอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ด ร่วมลงนามกับ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และนายประยุทธ์ วาสนานาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (MOU) เพื่อพัฒนาด้านฟุตบอลระดับเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ในรูปแบบของโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน ในนาม "อัศวิน เกาะขวาง อคาเดมี่"

เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ นักกีฬาจากทีมอัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ เครื่องดื่มอัศวิน ร่วมกับ ดร.วุฒิศักด์ รัตนสุวรรณ์ สนับสนุนพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ