svasdssvasds

ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย

ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีจัดวาระวาระการประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อจัดทําแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตลาดซาอุดีอาระเบีย

ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย จากเมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับ ดุลอะซีซ อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มงกุฎราชกุมาร รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดวาระการประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อจัดทําแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตลาดซาอุดีอาระเบีย แบ่งเป็น 2 วาระ

ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ผลการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

1.2 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย นําเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การเชื่อมโยงเส้นทางการบินระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบีย

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกลุ่มความสนใจพิเศษ

2.2.1 การท่องเที่ยวกลุ่ม  Medical Tourism และ Health & Wellness Tourism

2.2.2 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Shopping Paradise

2.2.3 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว (โรงแรม, บริษัทนําเที่ยว) ในการจัดทําแพคเกจท่องเที่ยวสําหรับตลาดซาอุดีอาระเบีย

จากสถิตินักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเกินทางเข้าไทย 36,783 คน สร้างรายได้ 3,200 ล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มรักษาพยาบาล รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ทะเล ชายหาด สถานบันเทิง ธรรมชาติ และช้อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ พัทยา พังงา สมุยภูเก็ต กระบี่

ททท. เตรียมการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย
ภาพรวมในการดำเนินงานเพื่อเปิดตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย แนวทางการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในบริบทของวิสัยทัศน์ ค.ศ. 2030 ของซาอุดีอาระเบีย ตามนโยบาย Vision Saudi 2030: A Sustainable Saudi Vision ควบคู่กับวาระการพัฒนาแห่งชาติของไทยกล่าวคือ นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy) ของไทย โดย ททท. จะใช้โอกาสนี้ในการ นําเสนอ Amazing New Chapters โดยทั้งสองประเทศนําเสนอมุมมองใหม่เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของแต่ละประเทศ และนําเสนอการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน

แผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย มีอย่างหลากหลาย เช่น

1. Experience New Chapters of Thailand Webinar for KSA Market 2022 (มี.ค. - เม.ย. 2565)

จัดกิจกรรม Webinar อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลาด ซาอุดีอาระเบีย

2. MoC Signing Ceremony & Joint Sales Promotion with Saudia Airlines (มี.ค. - เม.ย. 2565)

จัดกิจกรรม MoC Signing Ceremony ร่วมกับสายการบิน Saudi Airlines เพื่อสร้างความ ร่วมมือและวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอขายประเทศไทยร่วมกันก่อนที่จะเปิด เที่ยวบินปฐมฤกษ์ภายในเดือน พ.ค. 2565

3. จัดกิจกรรม Joint Promotion ร่วมกับสายการบิน Saudia Airlines และการบินไทย (พ.ค. - มิ.ย. 2565)

จัดกิจกรรม Joint Promotion ร่วมกับสายการบิน Saudia Airlines และสายการบินไทย และ กิจกรรมต้อนรับรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (Inaugural Flight) ระหว่างประเทศจากซาอุดีอาระเบีย มายังประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด