svasdssvasds

ใหม่ ดาวิกา นำทีมจิตอาสา เพิ่มทักษะดิจิทัลให้น้องๆ ร่วมกับ Huawei ผ่านโครงการ "รถดิจิทัล"

ใหม่ ดาวิกา นำทีมจิตอาสา เพิ่มทักษะดิจิทัลให้น้องๆ ร่วมกับ Huawei ผ่านโครงการ "รถดิจิทัล"

เทคโนโลยีสำคัญต่อการยกระดับการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึง หัวเว่ย จึงทำโครงการ "รถดิจิทัล" อย่างต่อเนื่อง และครั้งล่าสุดก็มี ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้วย

ซุป'ตาร์สาวมากความสามารถ ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ นำทีมจิตอาสา ร่วมสานต่อโครงการ “รถดิจิทัล” Digital Bus: Enrich your life with digital ที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความรู้และเร่งสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัลให้กับน้องๆ เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล โดยครั้งล่าสุดนี้ จัดกิจกรรมขึ้นที่ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและต้องการการสนับสนุนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงสื่อการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่

นอกจากโครงการรถดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนในประเทศไทยแล้ว ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

งานนี้ ใหม่ - ดาวิกา เปิดเผยความรู้สึกถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“รู้สึกเป็นเกียรติ และต้องขอขอบคุณ หัวเว่ย ที่เชิญใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งใหม่คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่พวกเราได้มาร่วมกันส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ โดยมีการนำรถดิจิทัลมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด"

โดยรถดิจิทัลดังกล่าวนำเทคโนโลยีของ Huawei Fusion Solar Residential Smart PV มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน โดยเป็นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งทางหัวเว่ยได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ใหม่ ดาวิกา นำทีมจิตอาสา เพิ่มทักษะดิจิทัลให้น้องๆ ร่วมกับ Huawei ผ่านโครงการ \"รถดิจิทัล\"

"ใหม่และทีมจิตอาสาทุกคนรู้สึกอิ่มใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ซึ่งใหม่มองว่า การให้เป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดอยู่แล้ว ใหม่อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสที่ดีในชีวิต ได้ลองเป็นผู้ให้คนอื่นที่ด้อยโอกาสดูค่ะ และในอนาคต หัวเว่ย ยังมีแผนที่จะส่งมอบความรู้และความสุขให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง ใครที่สนใจอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้กับทางหัวเว่ยนะคะ”

โครงการรถดิจิทัลนี้เป็นการให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ หัวเว่ย ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานดิจิทัล อีกทั้งช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทักษะดิจิทัลในประเทศไทย ตอบรับกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

เหล่าจิตอาสายังเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น รวมถึงชุดนักเรียน และชุดกีฬาให้แก่น้องๆ อีกด้วย

related