svasdssvasds

ตามไปดู 8 ไอเดียธุรกิจใหม่แกะกล่องจากโครงการ Creative Startup 2022 โดย สจล.

ตามไปดู 8 ไอเดียธุรกิจใหม่แกะกล่องจากโครงการ Creative Startup 2022 โดย สจล.

คณะสถาปัตย์ฯ สจล. จัดงานแสดงไอเดียสุดเจ๋ง 8 ธุรกิจใหม่แกะกล่องจาก Creative Startup 2022 โดยผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก แอปติดตามพฤติกรรมสุขภาพผ่าน Blockchain Art Toy จากพลาสติกรีไซเคิล ฯลฯ

Creative Startup 2022 เป็นโครงการที่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Educational Instituted Support Activity (EISA) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (ThaiBev) โครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ริเริ่มแนวคิดและเรียนรู้ในการทำ Startup สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการส่งมอบองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ Startup 

ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดโครงการ Creative Startup 2022 เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยโครงการนี้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากความคิดนอกกรอบ สร้างเครือข่ายนักศึกษาให้พร้อมออกไปใช้ชีวิต เข้าสู่สังคมการทำงานในอนาคต

ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

สำหรับโครงการ Creative Stratup 2022 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 84 คน แบ่งเป็น 12 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้น โดยมีเหล่าเมนเทอร์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำเพื่อดึงศักยภาพทั้งในด้านการออกแบบและการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน จนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์และเหลือเข้ารอบตัดสิน หรือ Pitching Day และได้ 8 ไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

ตามไปดู 8 ไอเดียธุรกิจใหม่แกะกล่องจากโครงการ Creative Startup 2022 โดย สจล.

1. Wooden Woo วัสดุชนิดใหม่จากธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ ออกแบบเพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก ขึ้นรูปโดยปราศจากสารเคมี 100%

2. Art Design เปลี่ยนสิ่งที่เป็นข้อด้อย เช่น สายไฟพันรุงรังยุ่งเหยิง ให้เป็นสิ่งที่ดึงความสนใจ สร้างชีวิตใหม่ให้กับทัศนวิสัยเมือง ภายใต้แนวคิด "เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไป"

3. GLISTEN พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นวัสดุที่สวยงาม ทนทาน ใช้งานได้จริง ผ่านการออกแบบเชิง Experimental Design

4. REPLAY อุปกรณ์ติดตามศักยภาพด้านกีฬา เพื่อให้นักกีฬาได้มีแนวทางพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละทีม

ตามไปดู 8 ไอเดียธุรกิจใหม่แกะกล่องจากโครงการ Creative Startup 2022 โดย สจล.

5. FITDIT (dApp tracking for health) แอปฯ ติดตามพฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบ blockchain ช่วยเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

6. PILLAR Drugs Dispenser เครื่องจ่ายยาและอาหารเสริมที่เป็นมิตรกับทุกคน ช่วยจัดเก็บยาให้เป็นระเบียบ พกพาง่าย พร้อมมีแจ้งเตือนเวลาทานยาผ่านแอพลิเคชัน

7. REPLAS Art Toy จากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก พร้อมสร้างเรื่องราวของชิ้นงานให้น่าสนใจ

8. DSM1 ผลงานที่มีแนวคิดจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย Duck Sound ผ่านอุปกรณ์ multi-Function

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลังจากที่ทั้ง 8 ทีม นำเสนอผลงานในรอบตัดสิน หรือ Pitching Day แล้ว จะเหลือผู้ชนะเลิศ 5 ทีม ได้แก่

 • ทีม Niranan ผลงาน Art Design 
 • ทีม Start ผลงาน Replay 
 • ทีม US ผลงาน FITDIT 
 • ทีม YAYAYA ผลงาน Pillar Drugs Dispenser 
 • ทีม Xavage Studio REPLAS Art Toy 

ทั้ง 5 ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งบริษัทและทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังมีโอกาสต่อยอดทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในอนาคต

ด้าน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเพิ่มเติมว่า

"การต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสตาร์อัพ ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก และถือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในแนวทาง Global Citizen คือ การปั้นนักศึกษาให้พร้อมทำงานได้จริง สามารถพัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำเพื่อจับมือกับภาคธุรกิจ และในไม่ช้าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคนได้เริ่มพัฒนาไอเดียต่อยอดนวัตกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางของ Global Innovation ซึ่งเป็นการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพของนักศึกษา ซึ่ง สจล. วางแผนจะผลักดันให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด ตามนโยบาย Quick Win 22 ข้อของ สจล." 

ตามไปดู 8 ไอเดียธุรกิจใหม่แกะกล่องจากโครงการ Creative Startup 2022 โดย สจล.

นอกจากนี้ ภายในงาน Creative Startup 2022 - Pitching Day ยังจัดเสวนา AADx Talk ในหัวข้อ Creative: Move the World เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายไอเดียเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ

 • รศ. ดร.คมสัน มาลีสี
  รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
 • ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
  คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
 • คุณวัลลภา จันทรศรี 
  CEO WinWin และศิลปินฝึกหัดสังกัด LOVEis Entertainment 
 • คุณพาฝัน สิงห์สุวรรณ
  Three Studio&Workshop 
 • คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ
  WARchitect 
 • ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล
  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Depa 
 • ดร.พยัต วุฒิรงค์
  พ่อมดนวัตกรรม Global Head of Innovation, Most Valued Business 
 • ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์
 • คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
  ผู้ก่อตั้ง และดีไซน์ไดเรกเตอร์ แบรนด์ QUALY บริษัท นิวอาไร จำกัด
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  ที่ปรึกษาอาวุโส CMU SteP

ทั้งนี้ โครงการ Creative Startup 2022 Pitching Day และ AADx Talk "Creative: Move the world" จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 02-329 -8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ facebook.com/kmitlofficial

related