Breaking ข่าว

วานา นาวา จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ…ในบ้านเกิดฉัน” พาน้อง ๆ โรงเรียนทรูปลูกปัญญา เรียนรู้โครงการในพระราชดำริฯ

วันที่ 9 ม.ค. 60 — สวนน้ำวานา นาวา และกลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คู่ความสนุก นำคณะครูนักเรียนกว่า 150 คน จาก 5 โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ร่วมทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ณ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ซึ่งได้รับการรับรองจากสวนน้ำระดับโลก โดยมี มร.ทิโมที โมว์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารจากโครงการทรูปลูกปัญญา วรวุฒิ ไชยศร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยในช่วงเช้า คณะครู นักเรียน ได้เข้าไปเรียนรู้และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชเกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน และแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ วิธีการปลูกไม้ผลพืชไร่ การสาธิตปลูกข้าวทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว การทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ พร้อมทั้งเข้าชมทุ่งกังหันลม ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ
 
หลังจากเสร็จสิ้นการทัศนศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้เดินทางต่อไปยังสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน และจัดกิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศเรียงความในหัวข้อ  “ในหลวงฉัน”  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจของน้อง ๆ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ มร.ทิโมที โมว์ ผู้จัดการทั่วไป สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ได้เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้แก่

รร.เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ 1 : ด.ญ. ธนาวดี  เพชรศิริ

รางวัลที่ 2: ด.ญ. กมลวรรณ  ทับจิต, ด.ญ.รัตนาภรณ์  รากทอง


รร.วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ 1 : ด.ญ. อธิฐาน แก้วโมรา

รางวัลที่ 2: ด.ช. จิรวัฒน์ รอดเนียม, นายชาคริต กิมเฮง​


รร.วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ 1 : ด.ญ.พลอยชมพู เปรมปรี

รางวัลที่ 2: ด.ญ. วันเดอร์, ด.ช. สิทธิกร นาเมือง​


รร.บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ​
รางวัลที่ 1: ด.ญ. พิจิตรา บุญรอด

รางวัลที่ 2: ด.ญ. อภิศรา จันทรมิตร, ด.ช. สะการะ ตันติมากร

 

รร.เทศบาล4 บ้านบ่อแขม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ 1: ด.ช. ภัทรพงษ์ เฉียบแหลม

รางวัลที่ 2: ด.ญ. กรรณิการ์ สุดแดง, ด.ญ อนุศรา มิ่งแม้น

 

โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก และรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัลจะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 
หลังจากนั้น คณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากทีมผู้เชี่ยวชาญของสวนน้ำฯ ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยบริษัท เอลลิส แอนด์ แอสโซซิเอท จากสหรัฐอเมริกา และปิดท้ายทริปทัศนศึกษาที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับน้อง ๆ กับเล่นเครื่องเล่น ภายในสวนน้ำที่ได้มาตรฐานโลกกว่า 19 ชนิด อย่างสนุกสนาน ก่อนเดินทางกลับ

 

s__3596316

s__3596317

s__3596314