กรมศิลปากร จัดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ กับกรมศิลปากร จัดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ชมนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ กับกรมศิลปากร จัดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน การออกร้าน Creative Fine Art การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาครัฐ” ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากรายงาน