การบินไทย สายการบินที่ได้ใบรับรองความปลอดภัยระดับสากล

10 ก.ค. 2561 เวลา 5:10 น.

การบินไทยรับมอบใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของสายการบิน และใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภาคพื้น จากผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและมาตรฐานการบิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IATA

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางภัครา เรืองสิรเดโช (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน และเรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ รับมอบใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของสายการบิน IATA Operational Safety Audit (IOSA) และใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภาคพื้น IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน จากมิสเตอร์แบลร์ คาวล์ส (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและมาตรฐานการบิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IATA ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

การบินไทย เป็นสายการบินรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IOSA ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้รับการต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Member) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการประเมินทุกสองปี เพื่อรักษาสถานะความเป็นสมาชิก และในฐานะผู้ให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ การบินไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISAGO ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ รวมทั้งการปฏิบัติการบิน และการปฏิบัติการภาคพื้นที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด