เปิดให้ชมแล้ว! นิทรรศการ“สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

19 ก.ค. 2561 เวลา 11:14 น.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 1 ในนั้นคือนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

นิทรรศการ“สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

นิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ โดย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 1 ในนั้นคือนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

เนื้อหาในนิทรรศการประกอบไปด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ภาค ภาคแรก บดินทรราชประวัติ แสดงพระราชประวัติพระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ภาคที่ 2 ขัตติยรัชชกรณีย์ แสดงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 1 ในนั้นคือนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน มาแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  ภาคที่3 กตเวทีราชกตัญญุตา แสดงถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และภาคสุดท้าย ราชวรากรกิตติคุณ แสดงถึงพระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้จากการสถาบันต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา เหรียญ และรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติในหลายสาขา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 1 ในนั้นคือนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”

สำหรับนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะจัดแสดงจนถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 จากนั้นจะย้ายไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 และไปจัดแสดงที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้พสกนิกรทั่วประเทศได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรอันงดงาม ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 1 ในนั้นคือนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”