กฟน. เดินหน้า พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน

เรื่องของพลังงานทดแทน นับวันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ทำให้การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท BCPG ได้ร่วมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีกรอบเวลา 2 ปี

กฟน. เดินหน้า พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. พร้อมด้วย นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพลังงาน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเห็นร่วมกัน

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ กฟน. จะมีบทบาท ในการร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และความเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการต่างๆ

ที่ทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนา ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. เช่น โครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 บนถนนสุขุมวิท โครงการความร่วมมือ และพัฒนาธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และโครงการความร่วมมือ และพัฒนา ธุรกิจดิจิทัลพลังงาน

สำหรับความร่วมมือ ครั้งนี้ มีกำหนดกรอบความร่วมมือระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะช่วยให้ กฟน.ได้ผลการศึกษา และสามารถเตรียมพร้อมในการควบคุมจัดการ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่หลากหลาย ด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึง การต่อยอดธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างครบวงจร