ม.มหิดล ชวนรับบริการ "ทันตกรรม" ฟรี! วันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"

25 ก.ย. 2561 เวลา 10:16 น.

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เชิญชวนประชาชนนรับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมในงาน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจะเปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุดขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน / 1 การรักษา)

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลทันตกรรมศาสตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 ถึง 11.30 น.

2.โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ผู้ใหญ่ 350 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.45 น หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th หรือ 0-2200-7727 , 0-2200-7602