Breaking News

“สปริงกรุ๊ป” พร้อมขึ้นเเท่นผู้นำสื่อครบวงจร  

วันที่ 30 พ.ย.59 สปริงกรุ๊ป แสดงความแข็งแกร่งในธุรกิจการสื่อสาร ในรูปแบบ "แตกต่าง แต่ชัดเจน"  หลังขยายแผนงานครอบคลุมทุกธุรกิจสื่อสารแบบ multiplatform พร้อมเปิดตัวสื่อใหม่ BLT Bangkok หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ฉบับแรกของไทย

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3

 

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สปริง กรุ๊ป มีความพร้อมดำเนินธุรกิจด้านสื่อ หลังขยายแผนการตลาดครอบคลุมธุรกิจสื่อแบบ multiplatform ทั้งทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ รวมไปถึงดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ผู้รับสาร รวมไปถึงทุกธุรกิจการตลาดที่ต้องการใช้สื่อ โดยเฉพาะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างแต่มีความชัดเจนมากขึ้น

"ยุทธศาสตร์สื่อทั้งหมดในสปริง  กรุ๊ปต้องต่างที่ชัดเจน ถ้าไม่สามารถสร้างความต่างที่ชัดเจนได้ ตอนนี้มีสื่อทางเลือกจำนวนมาก คล้ายกันหมด จึงเป็นเหตุที่ต้องสร้างความต่างให้ชัดเจนสปริง  กรุ๊ปจึงจับมือ CNN"
 

นายธนาชัย ยอมรับว่า วงการสื่อขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤต แต่แผนการขยายงานของสปริงกรุ๊ป ไม่ใช่แนวทางสวนกระแส แต่เพราะสปริงกรุ๊ปมีกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เเละตั้งเป้า 3 เดือนเห็นจะผล คาดการณ์ว่าผลประกอบการเเละรายได้จะดีขึ้นมากกว่า 200 ล้านบาท 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5

นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการผู้จัดการบริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระบุว่า  สปริงกรุ๊ปมีสื่อครบถ้วน หลากหลาย นับเป็นจุดแข็งที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการนำเสนอที่ครอบคลุมกระจายในทุกช่องทางในลักษณะมัลติแพลตฟอร์ม ที่ใหญ่ที่สุด 

"วันนี้สปริงกรุ๊ปมีสื่อครบ ทำให้เกิดการ synergy กัน  จะตอบสนองได้ครอบคลุมหลากหลาย  สื่อแต่ละส่วนมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันเเต่จะเชื่อมโยงกัน  ยอมรับว่า แม้ช่องทางการนำเสนอจะเป็นจุดแข็ง แต่เนื้อหายังเป็นสิ่งสำคัญ  โดยสปริงกรุ๊ปต้องสร้างความแข็งแรงเพื่อดึงดูดผู้รับสาร" 
 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5

 

สปริงกรุ๊ป ยังเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการรับสารที่น่าเชื่อถือ คือ BLT Bangkok หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์แจกฟรีฉบับแรกของไทย ที่จะเเจกฟรีทุกสัปดาห์ เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะสร้างความแตกต่าง เพราะมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณการจัดพิมพ์ที่มีมากกว่า 5 แสนฉบับ/สัปดาห์ โดยแจกฟรีเริ่มวันแรกเช้าวันที่ 1 ธันวาคมนี้  150 จุดทั่วกรุงเทพฯ