ข่าว

ผู้บริหาร CPF รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี2019”

“รองประธานคณะกรรมการบริหาร” ซีพีเอฟ รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019″ ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)

วันที่ 18 ต.ค.2562  หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019″ (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) พร้อมประทานโล่เกียรติยศให้ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่ง ปี 2019” ด้วยผลงานการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นและการทำความดีเพื่อสังคม ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์