Breaking News ข่าว

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560

 

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560 จำนวน 349 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ 25 มิ.ย. 60 — เวลา 13.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560 จำนวน 349 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งได้จัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2508 และเมื่อปี 2514 มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมให้การอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริกสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดศรัทธาเลื่อมใส และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เพื่อสร้างศาสนทายาท ในพระพุทธศาสนา โดยจะดำเนินการก่อนเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประจำทุกปี

 

 

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 52 มีราษฎรบนพื้นที่สูงบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมทั้งสิ้น 10,604 รูป โดยเป็นสามเณร 7,743 รูป และพระภิกษุ 2,861 รูป สำหรับในปีนี้ มีบุตรหลานราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง, ลาหู่, อาข่า, ม้ง, เมี่ยน, ถิ่น, ลีซู, ลัวะ, ขมุ, มลาบรี และราษฎรพื้นราบถิ่นกันดารที่เลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จำนวน 349 คน

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยคณะพระธรรมจาริกพานาคและราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 109 คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และจัดพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคด และพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และในวันนี้ (25 มิ.ย.) เป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

 

“ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง​ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารของ “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021 1 22540 1, ธนาคารธนชาติ สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 224 2 10021 0, ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 201 0 59714 0 หรือธนานัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย