บิ๊กซี รับมือเชื้อไวรัสโคโรน่า ตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงาน

04 ก.พ. 2563 เวลา 8:53 น.

บิ๊กซี เตรียมมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าการแพร่ระบาดไว้หลายระดับ เร่งประสานสาขาพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด

ดร.อนุพงษ์ เครืองาม รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซี เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไว้หลายระดับและพร้อมจะใช้มาตรการต่างๆ ในทันทีในแต่ละระดับความรุนแรง เชื่อว่าประสบการณ์จากการระบาดของโรคต่างๆ ของประเทศไทยในอดีตจะทำให้รับมือกับปัญหาได้ และเรามีมาตรการที่เข้มข้นในสาขาที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บิ๊กซี ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างใกล้ชิด และได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ระบาดขอไวรัสโคโรน่าโดยมอบหมายให้สาขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  ตอกย้ำความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดจนพนักงานในสาขาที่มีลูกค้าชาวจีนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. แจกผ้าปิดปากอนามัยให้กับพนักงานและ PC ทุกคนที่ทำงานในสาขาเพื่อให้พนักงาน และ PC ทุกคนสวมใส่ตลอดเวลา

2. จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด ติดตั้งหรือวางอยู่ในห้องน้ำทั้งลูกค้าและพนักงาน และให้แม่บ้านดูแลรับผิดชอบเติมให้เพียงพอ

3. ให้แม่บ้านทำความสะอาดตระกร้าแดงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้ง ให้จัดทำและตั้งป้าย "ตระกร้าทุกใบทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ"

4. ให้แม่บ้านทำความสะอาดรถเข็นฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้ง ให้จัดทำและตั้งป้าย "รถเข็นทุกคันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ"

5. ให้พนักงาน cashier หมั่นทำความสะอาด counter ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

6.ให้พนักงานแม่บ้านทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ food court, ที่จับราวบันได, ผนังลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางที่มีลูกค้าใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

7. มาตราการทำความสะอาดทั้ง 6 ข้อข้างต้น ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขา ร่วมทำการประชุมเพื่อแจ้งกับทางร้านค้าในพลาซ่า (Plaza) ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการสาขา (Duty Manager) เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานและบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละงานตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นและเริ่มปฏิบัติทันที ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

บิ๊กซี เตรียมมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าการแพร่ระบาดไว้หลายระดับ เร่งประสานสาขาพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด บิ๊กซี เตรียมมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าการแพร่ระบาดไว้หลายระดับ เร่งประสานสาขาพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด บิ๊กซี เตรียมมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าการแพร่ระบาดไว้หลายระดับ เร่งประสานสาขาพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด บิ๊กซี เตรียมมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าการแพร่ระบาดไว้หลายระดับ เร่งประสานสาขาพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด