"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เพื่อโครงสร้างพื้นฐานหรือกับดักหนี้

11 เม.ย. 2561 เวลา 6:29 น. 1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI เป็นโครงการที่จีนผลักดันเพื่อสร้างความเชื่อต่อทั้งทางภาคพื้นดินและทางน้ำระหว่างจีน ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI เป็นโครงการที่จีนผลักดันเพื่อสร้างความเชื่อต่อทั้งทางภาคพื้นดินและทางน้ำระหว่างจีน ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง โครงการเพื่อการพัฒนานี้ ส่งผลต่อประเทศที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากจีนอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด