svasdssvasds

"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เพื่อโครงสร้างพื้นฐานหรือกับดักหนี้

"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เพื่อโครงสร้างพื้นฐานหรือกับดักหนี้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI เป็นโครงการที่จีนผลักดันเพื่อสร้างความเชื่อต่อทั้งทางภาคพื้นดินและทางน้ำระหว่างจีน ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI เป็นโครงการที่จีนผลักดันเพื่อสร้างความเชื่อต่อทั้งทางภาคพื้นดินและทางน้ำระหว่างจีน ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง โครงการเพื่อการพัฒนานี้ ส่งผลต่อประเทศที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากจีนอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด