ชุมชนปลอดขยะขนาดกลาง บ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์

16 เม.ย. 2561 เวลา 9:09 น.

ชุมชนบ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์ ชุมชนที่ดึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เลือนหาย นำกลับมาประยุกต์ใช้สู่การจัดการขยะ จนปัจจุบันชุมชนบ้านระเบิกขามได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานชุมชนปลอดขยะ

ชุมชนบ้านระเบิกขาม ต้นแบบชุมชนขนาดกลางปลอดขยะ

ชุมชนบ้านระเบิกขาม หมู่ 5 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมสู่การบริหาร จัดการขยะ นายวีระพงษ์ แลเพลิน ผู้ใหญ่บ้านระเบิกขาม เล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนปริมาณขยะมูลฝอยมีจำนวนเยอะมาก ชุมชนขาดการดูแล ไม่มีการพัฒนา จุดเริ่มต้นจึงเกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสได้ไปดูงานและเจอหมู่บ้านที่สะอาด จึงจุดประกายที่อยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม

วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เลือนหาย ได้ถูกนำกลับมาประยุกต์ใช้สู่การจัดการขยะ การส่งปิ่นโตหรือขนมไปตามบ้าน เมื่อมีงานมงคล ทำบุญต่างๆ ในชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นขยะทั่วไปได้อย่างมาก รวมถึง “ธนาคารขยะสะสมบุญ”

ที่จะเปิดทำการทุกๆ วันพระ นอกจากชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่จะนำข้าวปลาอาหารมาทำบุญแล้ว แต่ละครัวเรือนจะมีส่วนร่วมในการบริจาคขยะอย่างน้อย 1 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือนอกเหนือจากการบริจาคจะถูกขายเข้าธนาคารขยะ โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีบัญชีบริจาคและบัญชีเงินฝากประจำตัว เป็นรายหมุนเวียนกลับคืนสู่คนในชุมชน

ชุมชนปลอดขยะขนาดกลาง บ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์

นับตั้งแต่ปี 2554 กระทั่งการดำเนินการจัดการขยะจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านในชุนชนทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการสร้างข้อตกลง หรือธรรมนูญหมู่บ้านร่วมกัน ต่อยอดเกิดเป็นฐานการเรียนรู้หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจน ผลที่ได้รับ คือ ขยะภายในชุมชนลดลงแทบเป็นศูนย์

ชุมชนปลอดขยะขนาดกลาง บ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์

และในวันที่ทุกคนในชุมชนภูมิใจอย่างมาก คือวันที่ประกาศผลให้ชุมชนบ้านระเบิกขามเป็นชุมชนปลอดขยะชนะเลิระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดกลาง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560 นั่นเอง

ชุมชนปลอดขยะขนาดกลาง บ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด