"โดรนสำรวจใต้น้ำ" สำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล

25 เม.ย. 2561 เวลา 6:04 น.

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ประดิษฐ์โดรนสำรวจใต้น้ำและได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสบความสำเร็จในการใช้โดรนถ่ายภาพใต้น้ำสำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาเป็นครั้งแรก ติดตามจากรายงาน คุณสุรชา บุญเปี่ยม

"โดรนสำรวจใต้น้ำ" สำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล

ใช้โดรนถ่ายภาพใต้น้ำสำรวจพันธุ์ปลา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ประดิษฐ์โดรนสำรวจใต้น้ำและได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสบความสำเร็จในการใช้โดรนถ่ายภาพใต้น้ำสำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาเป็นครั้งแรก ติดตามจากรายงาน คุณสุรชา บุญเปี่ยม

"โดรนสำรวจใต้น้ำ" สำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด